Marzec 9

O nas

Motttto

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach powstały w 2000 roku. Inicjatorem, a zarazem założycielem był ówczesny dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach Pan Jan Kostyk. Do roku 2007 WTZ-ty działały przy Domu Pomocy Społecznej  w Gębicach. Od 2008 roku jednostką organizacyjną Warsztatów jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance. Głównym celem działalności placówki jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a także podnoszenie jakości życia tych osób. Rehabilitacja społeczna i zawodowa to długi proces, ale naprawdę można osiągnąć bardzo wiele. Stwarzamy uczestnikom możliwość przebywania w grupie, tworzenia więzi emocjonalnych oraz to co najważniejsze – możliwość uczenia się i wykonywania przydatnych społecznie zajęć -czyli przygotowanie do pracy.

RAMKA Z LISTEWEK

 

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Uczestnikami Warsztatów jest 35 osób, które biorą udział w zajęciach terapeutycznych w siedmiu pracowniach:
• rzemiosła,
• rękodzieła artystycznego,
• komputerowo-fotograficznej,
• gospodarstwa domowego,
• krawiecko-dziewiarskiej,
• terapii pedagogicznej,
• plastycznej
Uczestnicy ponadto są objęci pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej.
W poszczególnych pracowniach Warsztatu, przy stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej doskonali się umiejętności uczestników, rozwija ich psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy oraz kształci podstawowe zdolności zawodowe, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.

Pracownicy WTZ
• mgr Jolanta Grzech – kierownik Warsztatu
• Paulina Wojciechowska – rehabilitant
• mgr Jacek Mituta – psycholog
• Danuta Wielgosz – księgowa
• mgr Justyna Dreger – kadrowa
• Jarosław Brzeziński – kierowca
Terapia Zajęciowa
• mgr Kamil Szcześniak – terapeuta w pracowni rzemiosła
• Maria Sell – instruktor terapii w pracowni rękodzieła artystycznego
• mgr Katarzyna Matuszczak – terapeuta w pracowni komputerowo-fotograficznej
• mgr Karolina Kruger – terapeuta w pracowni gospodarstwa domowego
• Elżbieta Pachołek – terapeuta w pracowni krawiecko-dziewiarskiej
• Monika Wieczorkiewicz – terapeuta w pracowni terapii pedagogicznej
• mgr Ewelina Majer – terapeuta w pracowni plastycznej