Akademia ONI 2 – podsumowanie projektu

Akademia ONI 2 – podsumowanie projektu

Akademia „ONI” II – wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – podsumowanie projektu

29 listopada w trzcianeckim Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance odbyło się podsumowanie działań projektu Akademia ONI2. Na spotkaniu licznie stawili się uczestnicy wraz z kadrą wielkopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, ich rodzice i opiekunowie, a także Pan Starosta Tadeusz Teterus, sekretarz miasta i gminy  Trzcianka Pani Grażyna Kasperczak, Pani Dyrektor Wałeckiego Domu Pomocy Społecznej Jadwiga Kosidło, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach Alicja Kasperczak oraz Pani V-ce dyrektor ZST im. Noblistów Polskich z Trzcianki pani Aneta Demczar. Obecni byli także wolontariusze z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Trzciance oraz ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Na konferencji odbyły się prelekcje związane z tematem niepełnosprawności i możliwości udzielania wsparcia osobom jej potrzebującym. Z prelekcjami wystąpili Pani Jadwiga Kosidło – dyrektor  DPS Wałcz, Pani Justyna Ochędzan – prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania, Pan dr Wojciech Strzelecki – psycholog, muzykoterapeuta, wykładowca na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Pan Jacek Mituta – psycholog w ZSS Gębice i WTZ Gębice, Pan Grzegorz Rączka – nauczyciel w ZSS w Gębicach, Pan  – psycholog Paweł Szała ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Piły.

Całą konferencję Pani Agnieszka Halama – prezes  Fundacji „Marchewkowe Pole” uwieczniła rysunkiem dotyczącym spotkania.

Od września 2016r. trwa realizacja  projektu Akademia ONI II, który był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do oferty wspólnie przystąpiły Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance oraz Fundacja „Marchewkowe Pole” z Trzcianki, natomiast partnerem projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie oraz Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” w Gajewie. Zadania projektowe realizowali pracownicy Stowarzyszenia „Empatia” oraz „Marchewkowe Pole” na teranie powiatów czarnkowsko – trzcianeckiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, pilskiego, obornickiego  i chodzieskiego. Wsparciem projektowym byli objęci rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej oraz wolontariusze z Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie i  z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Trzciance.

Pierwsze spotkanie z wolontariuszami w ramach projektu Akademia ONI 2 odbyły się 30 września 2016r., a kolejne 28 października. Wolontariusze ze Szkolnego Koła „Caritas” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie poznali zasady skutecznego pomagania w kryzysie. Zaznajomili się ze specyfiką pomagania osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi i psychicznymi, przyczynami kryzysów u różnych osób, a także kroki i etapy samego pomagania. Ćwiczyli także umiejętności związane z komunikacją z osobami wymagającymi wsparcia. Kolejne spotkanie nauczyło wolontariuszy, jak w praktyce pomagać, współpracować i komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami.

W tym samym czasie trwały warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych uczestników wielkopolskich warsztatów. Były to spotkania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, rękodzielnicze, ceramiczne i kulinarne. Rodzice mogli wspólnie ze swoimi pociechami zaangażować się w działania twórcze. Dzięki nim rodzice dostrzegli potencjały twórcze swoich pociech, a dzieci dostrzegli w  rodzicach ciekawych parterów do wspólnego działania.

Kolejnym działaniem projektowym były zajęcia dla rodziców i opiekunów z psychologiem, który dawał wskazówki jak radzić sobie ze stresem, w jaki sposób udzielać wsparcia w sytuacjach kryzysowych, jak budować pozytywne relacje niepełnosprawny – rodzic oraz wskazywał na możliwości podejmowania zatrudnienia zawodowego przez osoby z niepełnosprawnościami.

Fundacja „Marchewkowe Pole” w ramach projektu Akademia ONI2 zrealizowała webinaria, a także warsztaty z choreoterapii, plastykoterapii i myślenia wizualnego. Stworzyła także stronę internetową projektu oraz była organizatorem konferencji podsumowującej projekt.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, opiekunom, instruktorom, kierownikom, wolontariuszom i ich opiekunom za zaangażowanie, chęci i wkład własnej pracy w nasz projekt. Mamy nadzieję, iż spełnił oczekiwania i wniósł do życia wiele ciekawych wartości.

Katarzyna Matuszczak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15