Akademia ONI2 – realizacja projektu

Akademia ONI2 – realizacja projektu

Październik, to miesiąc intensywnych działań projektowych Akademia ONI II.  W trakcie tego miesiąca odbyły się na terenie powiatów czarnkowsko – trzcianeckiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, a dokładniej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gębicach, Wronkach, Wapnie i w Złotowie zajęcia projektowe dla rodziców i ich dzieci, będących uczestnikami Warsztatów. Mieli oni okazję zapoznać się z zasadami udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotować pyszne sałatki oraz wylepić w glinie miseczki i imienne serduszka.

Celem wszystkich zajęć, obok zdobycia nowych umiejętności czy przypomnienia posiadanych informacji, było przede wszystkim przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Wspólne zajęcia pozwoliły osobom z niepełnosprawnościami także zintegrować się w pracy z rodzicami. Widać było, iż czerpali z tego ogromną radość, a wspólna praca przełożyła się na ciekawe i smaczne prace.

Obok zajęć z rodzicami i opiekunami, odbyły się zajęcia wolontariuszami ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z specyfiką udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w trudnych sytuacjach życiowych. Poruszane były najczęstsze problemy, na które natrafiają osoby z niepełnosprawnościami stykające się z realiami życia w świecie społecznym.  Uczniowie zapoznali się również m. in. z przyczynami powstawania sytuacji kryzysowych i sposoby, jakie mogą zastosować chcąc nieść pomoc, a jakich sytuacji unikać.

Na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” w Gębicach odbyły się także pierwsze spotkania z rodzicami, opiekunami i osobami, które funkcjonują w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia z panem psychologiem dotyczyły możliwości radzenia sobie ze stresem oraz udzielania wsparcia w sytuacjach kryzysowych osób niepełnosprawnych. Rodzice poznali metody radzenia sobie ze stresem, zostało im wyjaśnione jakie skutki mogą przynieść nierozwiązane sytuacje stresowe i kryzysowe, jakie są strategie, które podejmują ludzie w sytuacjach kryzysowych.

Katarzyna Matuszczak