Projekty 2015

  III Powiatowe Spotkanie Integracyjno – Rekreacyjne

– projekt dofinansowany ze środków LGD Czarnków

– data realizacji – maj 2015r.

– celem projektu była aktywna integracja osób niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Akademia „ONI” – wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

– projekt dofinansowany ze środków Województw Wielkopolskiego

– data realizacji – od 17 sierpnia 2015 do 30 listopada 2015

– celem projektu – było przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/ pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta  i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społeczny.

 

Partnerem projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego, a konkretnie wolontariusze działający przy Szkolnym Kole Caritas. Drugim partnerem była Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” z Gajewa, w której zawodowo pracują osoby niepełnosprawne intelektualnie będące dotychczas uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

 

Skip to content