Projekty 2017

Metamorfozy – małe kroki do wielkiej zmiany

Grupa Nieformalna – Przyjaciele WTZ

Data: 1.05.2017 – 30.06.2017

Współfinansowany ze środków Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

Cel:

Projekt „Metamorfozy” miał na celu przedstawienie osób z niepełnosprawnościami, jako osoby, które mogą i chcą czynnie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym, a ich wygląd wcale nie musi odbiegać od ogólnie przyjętych standardów społecznych. Miał na celu również ukazanie osobom z niepełnosprawnościami, w jaki sposób mogą dbać i polepszać swój wizerunek zewnętrzny.

 

V Piknik Integracyjno – Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Data: 1.05.2017 – 30.06.2017

Współfinansowany ze środków Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Kwota: 2 075,00

Cel:

Celem głównym zadania jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

 

Stop Stereotypom – promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Data: 1.06.2017 – 30.11.2017

Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Cel:

Celem projektu jest promocja pozytywnego wizerunku i możliwości wytwórczych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez:
– promocję w przestrzeni publicznej – bannery na portalach internetowych, portalach społecznościowych oraz ulotki,
– wydanie publikacji promujących działalność i twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie w lokalnych mass
mediach,
– kształtowanie wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie w trakcie zajęć warsztatowych dla uczestników
projektu,
– ukazanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych intelektualnie – wernisaż, wystawa fotograficzna, pokaz mody.

 

Akademia ONI III – wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Data: 1.09.2017 – 30.11.2017

Współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – PFRON

Cel:

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów  i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/ pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio  na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym

Skip to content