Przeciwcovidowa strefa rehabilitacyjno – rekreacyjna

Przeciwcovidowa strefa rehabilitacyjno – rekreacyjna
Koniec roku to szczególny czas na składanie życzeń i podziękowań…
Dlatego z tego miejsca i w tym czasie chcemy z całego serca podziękować Gmina Czarnków oraz PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Poznań za realizację projektu Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Dzięki projektowi „Przeciwcovidowa strefa rehabilitacyjno-rekreacyjna” nasi uczestnicy mają możliwość aktywnej rehabilitacji na siłowni zewnętrznej oraz korzystania z atrakcyjnych zajęć integracyjnych w strefie aktywnego wypoczynku.
Miejsce to zostało wyposażone w namioty, stoły, krzesła, ławki żeliwne, edukacyjne gry plenerowe, laptopa, dystrybutory wody, stację dezynfekcyjną z pomiarem temperatury, grilla oraz fontannę.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc i okazane wsparcie.