Akademia ONI III

Akademia ONI III

Od września rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu współfinansowanego ze środków  Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Akademia ONI III”. Projekt został złożony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance oraz Fundację „Marchewkowe Pole: w Trzciance. Partnerem projektowym jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pile. Będzie trwał do 30 listopada bieżącego roku.

Celem projektu jest przygotowanie otoczenia osób niepełnosprawnych do wspierania integracji osób z niepełnosprawnościami z ich najbliższym środowiskiem oraz zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej i ekonomicznej.

Odbiorcami są rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, osoby niepełnosprawne, wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Gębicach, Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pile, pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” w Gajewie. Łącznie w projekcie weźmie udział ok. 150 osób.

Do najważniejszych działań projektowych będzie należało zorganizowanie warsztatów podnoszenia kompetencji społecznych, webinaria, wykłady dla wolontariuszy, wizyty studyjne oraz szkolenia społeczno – zawodowe. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca wszystkie działania.

Spotkanie z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Gębic. Zajęcia z psychologiem, p. Jackiem Mitutą,  pozwoliły uczniom na zapoznanie się ze specyfiką osób z niepełnosprawnościami, ich możliwościami i umiejętnościami. Były to ciekawe zajęcia dla wszystkich, którzy chcieli podnieść swoje kompetencje w związku z obecnością w ich życiu osób niepełnosprawnych.

Kolejnym działaniem projektowym są warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych skierowanym dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, czyli dla rodziców, opiekunów, kadry wspierającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej tychże osób. W czwartek (19.10.2017) odbyły się warsztaty pod hasłem „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych”.

Już wkrótce kolejne spotkania dla rodziców, a także integracyjne szkolenia społeczno – zawodowe w okolicznych Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Pierwsze integracyjne szkolenia społeczno – zawodowe już za nami. Działania projektowe zostały przeprowadzone w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Złotowie i Krajence.

Następne  integracyjne szkolenia społeczno – zawodowe odbyły się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wągrowcu. Były to zajęcia z rękodzieła i ceramiki.

Kolejne tygodnie i kolejne zajęcia. Za nami już szkolenia w WTZ Wieleń i WTZ Trzcianka. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi mieli okazję nauczyć się przygotowywać przepyszne włoskie dania (które wszyscy skosztowali), wylepili cudne pojemniki, zbili i ozdobili pudełka ze sklejki, a także wykonali własnoręcznie kartki bożonarodzeniowe.

Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja podsumowująca wszystkie działania projektowe. Zostali na nią zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu, a także prelegenci, którzy wystąpili z „Co zyskujemy dzięki osobom niepełnosprawnym -Monika Bekker – Goska, „Teatr Kamishibai jako narzędzie terapeutyczne” – Agnieszka Polus- Jaworska, „Prawa autorskie, a wykorzystanie materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci” – Rafał Jaworski oraz „Alchemia tańca” – Ewa Janicka – Olejnik. Konferencje prowadziła p. Beata Czarna, Katarzyna Matuszczak oraz Piotr Halama – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. W trakcie trwania konferencji Agnieszka Halama rysowała wszystko to co działo się w jej trakcie.

Katarzyna Matuszczak