O nas

Motttto

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach powstały w 2000 roku. Inicjatorem, a zarazem założycielem był ówczesny dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach Pan Jan Kostyk. Do roku 2007 WTZ-ty działały przy Domu Pomocy Społecznej  w Gębicach. Od 2008 roku jednostką organizacyjną Warsztatów jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance. Głównym celem działalności placówki jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a także podnoszenie jakości życia tych osób. Rehabilitacja społeczna i zawodowa to długi proces, ale naprawdę można osiągnąć bardzo wiele. Stwarzamy uczestnikom możliwość przebywania w grupie, tworzenia więzi emocjonalnych oraz to co najważniejsze – możliwość uczenia się i wykonywania przydatnych społecznie zajęć -czyli przygotowanie do pracy.

RAMKA Z LISTEWEK

 

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Uczestnikami Warsztatów jest 45 osób, które biorą udział w zajęciach terapeutycznych w dziewięciu pracowniach:

 • rzemiosła,
 • rękodzieła artystycznego,
 • komputerowo-fotograficznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • krawiecko-dziewiarskiej,
 • terapii pedagogicznej,
 • plastycznej,
 • ceramicznej,
 • rehabilitacji

 

Uczestnicy ponadto są objęci pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej.

W poszczególnych pracowniach Warsztatu, przy stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej doskonali się umiejętności uczestników, rozwija ich psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy oraz kształci podstawowe zdolności zawodowe, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.

Pracownicy WTZ

 • mgr Jolanta Grzech – kierownik Warsztatu
 • mgr Jacek Mituta – psycholog
 • mgr Justyna Różycka – doradca zawodowy
 • Danuta Wielgosz – księgowa
 • Jowita Stegmann– specjalista ds rehabilitacji
 • Paweł Wielgosz – kierowca

Terapia Zajęciowa

 • Andrzej Nowak – terapeuta w pracowni rzemiosła
 • Maria Sell – instruktor terapii w pracowni rękodzieła artystycznego
 • mgr Ewelina Majer – Kotowska– terapeuta w pracowni komputerowo-fotograficznej
 • mgr Justyna Dreger – terapeuta w pracowni plastycznej
 • Elżbieta Pachołek – terapeuta w pracowni krawiecko-dziewiarskiej
 • Monika Wieczorkiewicz – terapeuta w pracowni terapii pedagogicznej
 • Maria Grześ – terapeuta w pracowni gospodarstwa domowego
 • Luiza Katarzyna Kierstan – instruktor w pracowni ceramicznej
 • Elżbieta Laskowska – Olechnowicz – instruktor pracowni rehabilitacji
Skip to content