Kadra

mgr Jolanta Grzech – Ukończyła Pomorską Akademię w Słupsku, Wydział Edukacyjno – Filozoficzny na kierunku pedagogika  w zakresie pracy socjalnej oraz podyplomowe studia organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

jolanta-grzech

mgr Ewelina Majer – Kotowska – ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Prowadzi zajęcia w pracowni komputerowo – fotograficznej. Trener ART – Trening Zastępowania Agresji. Zajmuje się również pisaniem i realizowaniem różnorodnych projektów odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego.

1

 

lic. Paulina Wojciechowska – ukończyła Medyczną Szkołę Policealną o specjalności technik rehabilitacji. Ukończyła  Edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi zajęcia w pracowni plastycznej. Zajmuje się również realizowaniem różnorodnych projektów odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego.

paulina-wojciechowska

lic. Maria Sell – instruktor terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła artystycznego. Ukończyła studia licencjackie na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku resocjalizacja z elementami socjalizacji.

rowne-szanse-dla-ziemniaka-gajewo-gebice-2015-048

 

mgr Kamil Szcześniak – ukończył Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku Wydział Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku Pedagogika. Jest terapeutą zajęciowym w pracowni rzemiosła.

kamil-szczesniak

lic. Elżbieta Pachołek – instruktor terapii zajęciowej w pracowni krawiecko – dziewiarskiej. Pełni także funkcję pielęgniarki. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczną w Łodzi o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

 

lic. Monika Wieczorkiewicz – ukończyła Akademię Bydgoską Wydział Pedagogiki i Psychologii- pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Prowadzi zajęcia w pracowni terapii pedagogicznej.

 

mgr Jacek Mituta – ukończył Uniwersytet Opolski, studia o kierunku Psychologia. Odpowiedzialny jest za diagnozę, pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, współpracę z rodzicami uczestników Warsztatów. Jest trenerem ART – Trening Zastępowania Agresji.

mgr Justyna Dreger – ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – specjalność: biologia oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie o kierunku przygotowania pedagogicznego. Prowadzi zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego.

justyna-dreger

lic. Klaudia Nowak – ukończyła licencjat na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Staszica w Pile na kierunku praca socjalna. Prowadzi zajęcia w pracowni ceramicznej.
1

mgr Magdalena Wiza – ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Psychologiczne Studium Podyplomowe o kierunku Doradztwo Zawodowe i personalne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego, które mają na celu zapoznanie uczestników z możliwościami zawodowymi osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, wyrobienie określonych umiejętności  zawodowych, rozwijanie zainteresowań prozawodowych uczestników.

lic. Jowita Stegamnn – ukończyła studia licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile na kierunku fizjoterapii. Obecnie rozpoczęła studia magisterskie na kierunku fizjoterapii na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Od września jest zatrudniona jako specjalista ds rehabilitacji. Dba o sprawność ruchową i kondycję naszych uczestników, a także prowadzi kółko taneczne i przygotowuje ich do różnych zawodów sportowych.