Kadra WTZ Stowarzyszenia „Empatia”

mgr Jolanta Grzech – Ukończyła Pomorską Akademię w Słupsku, Wydział Edukacyjno – Filozoficzny na kierunku pedagogika  w zakresie pracy socjalnej oraz podyplomowe studia organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

jolanta-grzech

mgr Ewelina Majer – Kotowska – ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Prowadzi zajęcia w pracowni komputerowo – fotograficznej. Trener ART – Trening Zastępowania Agresji. Zajmuje się również pisaniem i realizowaniem różnorodnych projektów odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego.

Lic. Maria Sell – instruktor terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła artystycznego. Ukończyła studia licencjackie na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku resocjalizacja z elementami socjalizacji.

mgr Luiza Katarzyna Kierstan – instruktor pracowni ceramicznej. Ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

Brak opisu.

Andrzej Nowak – jest instruktorem terapii zajęciowej w pracowni rzemiosła.

Lic. Maria Grześ – instruktor pracowni gospodarstwa domowego. Studiuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i praca z rodziną– studia magisterskie. Ukończyła – pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia z tytułem licencjata.

Otwórz zdjęcie

lic. Elżbieta Pachołek – instruktor terapii zajęciowej w pracowni krawiecko – dziewiarskiej. Pełni także funkcję pielęgniarki. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczną w Łodzi o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

 

lic. Monika Wieczorkiewicz – ukończyła Akademię Bydgoską Wydział Pedagogiki i Psychologii- pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Prowadzi zajęcia w pracowni terapii pedagogicznej.

 

mgr Jacek Mituta – ukończył Uniwersytet Opolski, studia o kierunku Psychologia. Odpowiedzialny jest za diagnozę, pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, współpracę z rodzicami uczestników Warsztatów. Jest trenerem ART – Trening Zastępowania Agresji. Prowadzi również zajęcia z muzyką, tańcem i dobrą zabawą.

mgr Justyna Dreger – ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – specjalność: biologia oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie o kierunku przygotowania pedagogicznego. Prowadzi zajęcia w pracowni plastycznej.

mgr Justyna Różycka – Ukończyła licencjat z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Magister doradztwa zawodowego z elementami mentoringu biznesowego. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną, Terapia pedagogiczna, Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Wychowanie fizyczne. Pracuje jako doradca zawodowy udzielając wskazówki dotyczące pracy zawodowej uczestnikom Warsztatu.

 

mgr Elżbieta Laskowska – Olechnowicz – instruktor pracowni rehabilitacji. ukończyła Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu. Dba o sprawność ruchową i kondycję naszych uczestników, a także współprowadzi zajęcia taneczne  i przygotowuje ich do różnych zawodów sportowych.

Danuta Wielgosz – ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na kierunku Technik Ekonomista Finanse i Rachunkowość oraz Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pracuje na WTZ Gębice jako Księgowa/Specjalista ds. Kadr i Administracji.

Paweł Wielgosz – ma tytuł Technika technologii drewna. Pracuje na stanowisku kierowcy.

Magdalena Jaśkiewicz – pracownik gospodarczy, który dba o czystość naszych Warsztatów.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, kwiat, drzewo i na świeżym powietrzu

Skip to content