Projekty 2011


Zorganizowanie I Pikniku integracyjno- sportowego dla osób niepełnosprawnych.

 – projekt realizowany był ze środków Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

– data realizacji – 1.03.2011 – 30.06.2011

– beneficjenci projektu ( uczestnicy WTZ Gębice, uczestnicy WTZ Trzcianka, mieszkańcy DPS w Gębicach, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach )

Celem projektu była aktywna integracja osób niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Miał on na celu :

– rozwinięcie zainteresowania sportem jako metodą spędzania czasu wolnego,

– wzrost śmiałości, odwagi, wyzwań,

– nabycie przez uczestników projektu kompetencji społecznych (nauka współdziałania, współzawodnictwa, współpracy, konkurencji fair play, poczucia odpowiedzialności, solidarności, uczciwości, silnej woli),

– rozwinięcie wyobraźni i kreatywnego myślenia,

– wzrost samodzielności w działaniu,

– nabycie kompetencji interpersonalnych (odwaga, pewność siebie, otwartość, asertywność, podejmowanie działań),

– wzrost samodzielności w działaniu.

-miejsce realizacji – teren WTZ Gębice

 

Z WTZ-ten NA TY! – promocja pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

 – projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (oferta wspólna wraz z Wielkopolska Radą Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych z Poznania)

– data realizacji – 1.07.2011 – 15.12.2011

– celem projektu była promocja pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

– beneficjenci projektu ( WTZ Gębice, WTZ Trzcianka, WTZ Wiardunki, WTZ Wągrowiec, WTZ Złotów, WTZ Wapno, mieszkańcy DPS Gębice)

– miejsce realizacji – WTZ Gębice, Sala wiejska w Gębicach, Targi Poznańskie, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.

 

PLENER MALARSKI – „Malowane sercem”

 – projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– data realizacji – 24.08.2011

– celem projektu było rozwinięcie zainteresowań osób niepełnosprawnych związanych ze sztuką, malarstwem, poczuciem piękna i estetyki, rozwój wyobraźni twórczej, wzrost śmiałości, odwagi wyzwań, kreatywnego myślenia, aktywne i umiejętne spędzanie czasu wolnego

– beneficjenci projektu ( uczestnicy WTZ Gębice, WTZ Krajenka, WTZ Wągrowiec, WTZ Wapno, WTZ Złotów, DPS Gębice)

– miejsce realizacji – teren WTZ Gębice

 

KAŻDY Z NAS JEST ŚW. MIKOŁAJEM – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

 – projekt realizowany był ze środków PFRON-u będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego (oferta wspólna wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Serce Dziecka” z Lubasza),

– data realizacji – 1.12.2011 – 30.12.2011

– celem projektu było promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

– beneficjenci projektu ( uczestnicy WTZ Gębice, podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Serce Dziecka” z Lubasza, podopieczni Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych z Połajewa, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ) ( łącznie ok. 60 osób ).

– miejsce realizacji- teren WTZ Gębice, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Edukacja Lubasz” w Lubaszu.

 

Partner w projekcie Ministra Edukacji Narodowej – „OTWARTA SZKOŁA” :

– projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Empatia”. Beneficjentami projektu była młodzież a konkretnie wolontariusze działający przy Szkolnym Kole Caritasu i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach pod kierunkiem pedagogów i opiekuna szkoły oraz terapeutów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach,

– data realizacji listopad 2011 – styczeń 2012

– promowanie pozytywnych postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych.

– beneficjenci projektu – uczestnicy WTZ Gębice, wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych działający przy Szkolnym Kole Caritas

– miejsce realizacji – Teren WTZ Gębice, Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

 

Skip to content