Projekty 2014

II PIKNIK INTEGRACYJNO – REKREACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO – Organizowanie działań służących integracji osób starszych, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym ich aktywizacji w tym środowisku, a także podnoszenie jakości ich życia poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych

– projekt dofinansowany ze środków Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

– data realizacji –  1.04.2014 do 30.06.2014

– aktywna integracja osób niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

KREATYWNY ZAKĄTEK –  wspieranie rozwoju edukacyjnego i kulturalnego młodzieży gimnazjalnej

– projekt realizowany ze środków Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

– data realizacji – 1.04.2014 do 27.06.2014

– zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży będącej uczniami Zespołu Szkół – Publicznego Gimnazjum w Gębicach pochodzącej  z obszarów wiejskich w gminie Czarnków mających ograniczony dostęp do usług społecznych.

„MY- WY- ONI” – promowanie pozytywnych postaw młodzieży wobec Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

– projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

– data realizacji – 18.08.2014 – 30.11.2014

– Celem projektu jest promowanie pozytywnych postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Skip to content