Kurs komputerowy

Kurs komputerowy

Uczestnicy naszych Warsztatów od 11 września, biorą udział w kursie komputerowym „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!” organizowanym przez firmę Trol Spółka z o.o.

Dzięki temu szkoleniu, nabędą oni umiejętności z zakresu:

     •  podstawy pracy z komputerem w tym praca na plikach, eksploarotor Windows, kopiowanie i wklejanie
     •  postawy pracy w sieci Interner – wysyłka poczty elektronicznej, wypełnianie formularzy, zasady bezpieczeństwa
     •  obsługa edytora tekstów – wklejanie treści, kopiowanie, praca z tabelami, obrazkami, edycja, korespondencja seryjna

     •  praca na arkuszu kalkulacyjnym – podstawowe formuły, praca na arkuszach, edycja, tworzenie wykresów

Całe szkolenie trwa 60 godzin i zakończyło się egzaminem. Mamy nadzieję, że wszyscy wykorzystają zdobyte umiejętności w przyszłości.

Po zakończeniu pierwszego kursu okazało się, iż kolejne osoby z naszych Warsztatów chciały również dokształcić się w sprawach komputerowych. Dlatego też zorganizowaliśmy kolejna grupę, która odbyła kurs  ECDL e-Obywatel. Dzięki temu kursowi uczestnicy zdobyli podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera, wyszukiwaniem informacji w sieci, uczestnictwem w społeczeństwie sieciowym. Każdy z uczestników kursu podszedł do egzaminu.

Dziękujemy prowadzącemu, panu Sebastianowi Sikorze za cierpliwość, otwartość i chęć pomocy 🙂