Nasze pracownie

W Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” w Gębicach funkcjonuje 8 pracowni tematycznych. W każdej pracowni odbywają się zajęcia dla 5 uczestników. Osoba prowadząca zajęcia to terapeuta zajęciowy. Wszystkie pracownie wyposażone są w specjalistyczne materiały do terapii dopasowane do profilu pracowni.