Praktyki zawodowe w Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse”

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej biorą udział w praktykach zawodowych w Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” w Gajewie. Rada Programowa, z zgodą uczestników, wybrała kilkanaście osób, które co środę jeżdżą do Spółdzielni i uczą się jak należy zachowywać się w zakładzie pracy. Wykonują także różne czynności, które mają na celu wyrobić umiejętności potrzebne dla przyszłego pracownika. Do zadań naszych praktykantów należy m.in. malowanie biskwitów, zamywanie, kodowanie pojemników plastikowych, prace porządkowe i remontowe oraz inne prace, które są w danej chwili potrzebne. Wszystkich tych czynności uczą się pod czujnym okiem opiekunów praktyk, jak również pracowników Spółdzielni.

Skip to content