WTZ Gębice wolny od barier architektonicznych i w komunikowaniu się

WTZ Gębice wolny od barier architektonicznych i w komunikowaniu się
„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej pn. „” to kolejny projekt, który zakańcza ten rok. Został on dofinansowany z budżetu PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Dzięki tym działaniom mogliśmy zmodernizować lokalną sieć komputerową i internetową, zlikwidować bariery architektoniczne – montaż poręczy na korytarzach i klatce schodowej, nakładki antypoślizgowe, wymiana lamp oraz wykładzina ochronna na ściany.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie, gdyż dzięki temu nie tylko pracujemy w miejscu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również mamy większe możliwości komunikowania się ze światem.
Dziękujemy raz jeszcze!!