Zbiórka na Busa!!!

Zbiórka na Busa!!!

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli i ogromnego serca o wsparcie finansowe. Zbieramy na busa, którym nasi uczestnicy będą mogli być dowożeni na zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne do naszego ośrodka. Stary bus wymaga już wielu kosztownych napraw. PEFRON dofinansuje nam kupno nowego auta – w wysokości 80% wartości samochodu, jednakże warunkiem jest uzbieranie wkładu własnego finansowego w kwocie ok. 30 000zł (nowy bus kosztuje ok. 110 000zł).

Nasi uczestnicy, osoby z różnymi niepełnosprawnościami, są dowożeni z Gminy i Miasta Czarnków, Gminy Połajewo i Gminy Lubasz. Dziennie bus pokonuje wiele kilometrów. Brak samochodu wiąże się z tym, iż uczestnicy będą mieli ogromy problem skorzystać z nasze oferty terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, kulturalnej i jakże ważnej – społecznej. Nie chcemy pozwolić na to, aby te osoby straciły możliwość dalszego wszechstronnego rozwoju!

Każda kwota się liczy!!!

W imieniu własnym, a przede wszystkim uczestników naszych WTZ – DZIĘKUJEMY!!!!

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance, ul 27 stycznia 41, 64 – 980 Trzcianka

KRS Stowarzyszenia   0000208358

REGON: 572139663

NIP: 7631978262

Wpłatę można dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy 82 8951 0009 5500 5470 2000 0010

WAŻNE!!! W tytule wpłaty: Zbiórka na busa dla WTZ Gębice

Osoba do kontaktu:

Kierownik WTZ Stowarzyszenia „Empatia”

Jolanta Grzech

Nr te. 67 255 14 24 wew. 45 lub 46