Zbiórka na Busa

Zbiórka na Busa

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe, w celu uzbierania wkładu własnego na zakup niezbędnego busa przywożącego osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. Zakup nowego busa to koszt rzędu ok. 110 000zł. PEFRON dofinansuje 80% wartości zakupu, natomiast Stowarzyszenie potrzebuje uzbierać resztę środków finansowych, jest to ok. 30 000zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” w Gębicach istnieją od 2000 roku. Na zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne uczęszcza 40 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z Miasta i Gminy Czarnków, Gminy Lubasz i Gminy Połajewo. Zajęcia prowadzone są w 8 pracowniach tematycznych. Samochód jest niezbędny, aby dowieźć osoby z niepełnosprawnością do naszej placówki. Bez takiej możliwości uczestnicy nie będą mieli możliwości brania udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także korzystania z dóbr kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych dostępnych większości społeczeństwa.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na wkład własny potrzebny do zakupu busa.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance, ul 27 stycznia 41, 64 – 980 Trzcianka
KRS Stowarzyszenia 0000208358
REGON: 572139663
NIP: 7631978262
Wpłatę można dokonać na konto:
Bank Spółdzielczy 82 8951 0009 5500 5470 2000 0010
WAŻNE!!! W tytule wpłaty: Zbiórka na busa dla WTZ Gębice
Osoba do kontaktu:
Kierownik WTZ Stowarzyszenia „Empatia”
Jolanta Grzech
Nr te. 67 255 14 24 wew. 45 lub 46

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!!!!